Bảng lương cơ bản thường gồm 4 mục sau :

Mục 1.「勤怠」(きんたい)Các thông tin chi tiết về số ngày, giờ làm việc …

Mục 2.「支払」(しはらい)hay 支給(しきゅう)Gồm các khoản mà công ty chi trả cho bạn

Mục 3.「控除」(こうじょ)Gồm các khoản bị khấu trừ

Mục 4.「差引支給額」(さしひきしきゅうがく)Bao gồm các loại tiền lương về tay sau khi khấu trừ

Chi tiết từng mục như sau:

1. Các thông tin chi tiết về số ngày, giờ làm việc …  勤怠(きんたい)

所定(しょてい): Số ngày làm quy định trong tháng

出勤 (しゅっきん): Số ngày đi làm

休出 (きゅうしゅつ):Số ngày đi làm vào ngày nghỉ

欠勤(けっきん):Số ngày nghỉ ( ốm , có việc riêng , … )

遅刻時間(ちこくじかん): Số giờ đi muộn

早退時間(そうたいじかん): Số giờ về sớm

私用外出(しようがいしゅつ): Số giờ ra ngoài trong giờ làm việc

年休(ねんきゅう)hay 有休(ゆうきゅう) : Ngày nghỉ phép (có lương) . Thông thường bạn sẽ nhận được từ 10 ngày nghỉ phép trở lên sau khi làm việc 6 tháng ( sau đó tăng số ngày nghỉ phép theo từng năm ) .

年休残 ( ねんきゅうざん): Số ngày phép còn lại trong năm

病欠(びょうけつ): Số ngày nghỉ do ốm đau ( có giấy chứng nhận của bệnh viện … )

出勤時間 ( しゅっきんじかん):Số giờ làm việc ( các công ty tính lương theo giờ )

残業時間 (ざんぎょうじかん): Số giờ làm thêm

深夜時間(しんやじかん ):Số giờ làm đêm khuya ( Sau 10 giờ tối , lương up 25% )

休日時間(きゅうじつじかん): Số giờ làm vào ngày nghỉ

2. Về các khoản công ty chi trả cho người lao động hay gọi là 支払 ( しはらい)hay 支給 (しきゅう)

基本給 (きほんきゅう):Lương cơ bản ( khoản tiền lương cố định mà công ty trả cho mọi người hàng tháng , tiền thưởng sẽ được tính theo hệ số nhân của lương cơ bản này … )

手当(てあて):trợ cấp

職務手当(しょくむ):tiền trợ cấp công việc ( tùy vào vị trí công việc mà mọi người đảm nhận sẽ nhận được số tiền trợ cấp khác nhau )

資格手当(しかく):trợ cấp bằng cấp ( hỗ trợ cho nhân viên có bằng chuyên môn hoặc ngoại ngữ )

扶養手当(ふよう):trợ cấp người phụ thuộc ( ví dụ có bố mẹ già , con nhỏ , vợ ở nhà nội trợ không đi làm , … )

赴任手当(ふにん):trợ cấp cho việc đi công tác , làm việc ở chi nhánh khác hoặc công ty khách hàng

管理手当(かんり):trợ cấp quản lý ( khi mọi người nhận trách nhiệm quản lý 1 tổ , dây chuyền làm việc … )

呼出手当(よびだし): trợ cấp khi công ty có việc gấp gọi mọi người tới ngoài giờ làm việc

帰休 (ききゅう): trợ cấp nghỉ nhận lương khoảng 60-80% khi công ty không có việc

昇給差額(しょうきゅうさがく): số tiền lương được tăng lên ( thường là 1 năm 1 lần )

住宅手当(じゅうたく):trợ cấp nhà ở

通勤手当(つうきん): trợ cấp đi lại ( được tính dựa vào khoảng cách từ nhà tới công ty )

立替金 (たてかえきん):tiền ứng trước

残業手当(ざんぎょう):trợ cấp làm thêm giờ

交替手当(こうたい): trợ cấp đổi ca ( giữa ca ngày , ca đêm )

深夜手当 (しんや): trợ cấp làm giờ khuya ( sau 22h )

3. Về cá khoản khấu trừ 控除 (こうじょ)

不就業控除(ふしゅうぎょうこうじょ) : trừ lương khi nghỉ làm ( khi bạn chưa có ngày nghỉ phép , hoặc có mà không dùng )

健康保険料 (けんこうほけんりょう): Bảo hiểm y tế , được dùng khi khám bệnh tại các phòng khám hoặc bệnh viện ( thường thì mọi ngườichỉ phải trả 30% các chi phí khám bệnh và thuốc , còn lại bảo hiểm sẽ hỗ trợ )

厚生年金保険料 (こうせいねんきんほけん):Mọi người thường gọi tắt là Nenkin , đây là bảo hiểm lương hưu ( Nếu làm việc liên tục đến khi về hưu, hoặc tử vong/mất khả năng lao động thì bạn sẽ nhận được khoản trợ cấp này )

雇用保険料(こようほけんりょう):bảo hiểm thất nghiệp ( Mọi người sẽ nhận được trợ cấp khi thất nghiệp hoặc trong quá trình nghỉ sinh/chăm con nếu tham gia bảo hiểm này )

所得税(しょとくぜい): thuế thu nhập ( thuế này được đóng dựa theo thu nhập hàng tháng )

住民税(じゅうみんぜい)hay 市区町村税:Thuế cư trú ( Là thuế mọi người phải nộp cho địa phương nơi bạn sinh sống. Thuế này tính dựa trên thu nhập của năm tài chính trước đó của mọi người , nên năm đầu đi làm các bạn chưa bị trừ khoản thuế này )

協助会会費(きょうじょかいかいひ): phí tham gia công đoàn của công ty ( công ty dùng số tiền này để chi trả khi thăm nom nhân viên ốm đau , mừng quà khi nhân viên cưới , … )

寮費(りょうひ): tiền nhà

水道光熱費(すいどうこうねつひ): tiền điện nước ga

弁当代(べんとうだい): tiền cơm công ty

社服 (しゃふく) : tiền đồng phục , giày dép

控除全合計(こうじょぜんごうけい): tổng số tiền bị khấu trừ

4. Các khoản tiền lương thực lĩnh (Về tay) sau khi trừ hết các khoản khấu trừ 差引支給額

銀行振込(ぎんこうふりこみ): tiền thực lĩnh chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng

現金支給額(げんきんしきゅうがく): số tiền được trả bằng tiền mặt

Chúc các bạn học tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *