Văn bản hành chính là các văn bản để hướng dẫn công dân phải thực thi, yêu cầu, đăng ký các thủ tục hành chính, nay mình xin chia sẻ một số loại giấy tờ thủ tục hành chính bằng tiếng Nhật thường dùng.

法令用紙:Biểu mẫu pháp lý

法令様式:Biểu mẫu pháp lý

発行:Phát hành

通知書:Giấy thông báo

誓約書:Bản cam kết, đơn ký kết, thoả thuận

欠勤届:Đơn xin vắng mặt

休暇届:Đơn xin nghỉ phép

稟議書:Văn bản phê duyệt

申請書:Đơn xin đang ký

依頼書:Đơn yêu cầu

承諾書:Bản cam kết

報告書:Bản thông báo, bản báo cáo

遅刻届:Đơn xin đi muộn

Bạn có thể xem thêmTải các loại giấy tờ hành chính mẫu bằng tiếng Nhật tại đây

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *