Theo quy định của luật lao động Nhật Bản, khi nghỉ việc ở công ty, trong vòng 14 ngày bạn cần thông báo cho Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản (出入国在留管理庁) biết, mọi người thường gọi là thông báo nghỉ việc lên Nyukan. Việc thực hiện trong vòng 14 ngày là cần thiết nhưng nếu vượt quá thì cũng không phải phạm pháp, đây chỉ là thông báo để Cục xuất nhập cảnh nắm rõ thông tin.
Khi vào công ty mới, bạn cũng cần khai báo tương tự, đôi khi công ty chúng ta đã nghỉ hoặc sắp vào làm việc sẽ hỗ trợ giúp nhưng có nhiều công ty có ít người nước ngoài, các thủ tục này họ cũng không hỗ trợ, có nhiều trường hợp người quản lý trực tiếp của bạn thậm chí cũng không biết việc phải thông báo Cục xuất nhập cảnh nên bạn cần chủ động.
Để tự bản thân mình thông báo, bạn có thể đến trực tiếp Nyukan gửi hồ sơ hoặc nộp thông báo online trong vòng vài phút thực hiện trên máy tính, điện thoại,… có kết nối Internet là xong. Bài viết này sẽ giới thiệu Hướng dẫn cách thông báo nghỉ việc, chuyển việc tới nyuukan online.
Bạn cần chuẩn bị:
– Chuẩn bị trước một tài khoản Email để đăng ký và nhận thông báo kết quả.
– Đăng ký tài khoản trên website của Cục xuất nhập cảnh.
– Điền thông tin vào form có sẵn trên website của Cục xuất nhập cảnh.
Bước 1. Tạo tài khoản trên Website của Cục xuất nhập cảnh
Chưa có hỗ trợ bằng tiếng Việt nên bạn chỉ làm theo mẫu tiếng Nhật này thôi nhé. Bạn truy cập vào link sau: https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer
Chọn [中長期在留者はこちら] sau đó nó hiện  ra màn hình Login. Vì bạn chưa có tài khoản nên ở màn hình này hãy chọn [認証ID発行] ở phía dưới để tiến hành đăng ký tài khoản.
Chọn 認証ID発行 chỗ mũi tên màn hình trên.
Ở màn hình đăng ký trên bạn nhập thông tin như sau:
– Họ tên tiếng anh (氏名英字): Ví dụ (TRAN VAN B)
– Ngày tháng năm sinh (生年月日): Theo thứ tự Năm, Tháng, Ngày
– Giới tính (性別): Nam (男, Male) hoặc Nữ (女, Female)
– Quốc tịch (国籍・地域): ベトナム Viet Nam
– Mã số thẻ ngoại kiều (在留カード番号): 12 chữ số (Ví dụ: AB12345678DA)
– ID tài khoản (希望する認証ID): Bạn hãy đặt cho dễ nhớ, ghi lại để sau còn dùng đăng nhập. Giới hạn từ 6 ~ 20 ký tự. Ví dụ: tranvanb123
– Mật khẩu (パスワード): Hãy nhập mật khẩu dễ nhớ, gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Giới hạn từ 8 ~ 32 ký tự. Ví dụ: Nguyenvana@123 (Lưu ý: Mật khẩu bạn cần tạo mật khẩu dễ nhớ để sau có cần đăng nhập lại đỡ rắc rối, vì tk này cũng k cần thiết phải bảo mật quá cao.)
– Nhập lại mật khẩu (パスワード(再入力)): Nhập lại mật khẩu bạn vừa điền phía trên.
– Email của bạn (メールアドレス).
– Nhập lại email của bạn (メールアドレス(再入力)).
– Đồng ý với điều khoản khi đăng ký (利用規約): Hãy tích chọn 上記内容について理解した上で同意します
– Chọn [確認] để hoàn thành đăng ký và xem màn hình xác nhận thông tin, bạn kiểm tra lại xem thông tin nhập đúng hết chưa, đúng thì click để hoàn thành việc đăng ký.
– Nếu khi nhấn [確認] mà không ra màn hình xác nhận thông tin, bạn hãy xem thông báo đỏ ở đâu thì điền thông tin lại ở đó.
Bước 2. Cách điền thông tin thông báo nghỉ việc
Đầu tiên hãy đăng nhập tài khoản của bạn bằng cách truy cập vào link https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer sau và chọn lại [中長期在留者はこちら]:
– Đăng nhập theo ID và Password mà bạn đã  tạo: nguyenvana123 và Nguyenvana@123
– Sau khi login, bạn hãy chọn [契約終了] để tiến hành đăng ký thông báo nghỉ việc.
Chọn nút 契約終了 Thông báo nghỉ việc hoặc 新たな契約締結Thông báo khi vào công ty mới
Màn hình đăng ký thông báo nghỉ việc
Ở màn hình thông báo nghỉ việc trên, nhập thông tin như sau:
– Họ tên tiếng anh (氏名英字): Ví dụ (TRAN VAN B)
– Ngày tháng năm sinh (生年月日): Theo thứ tự Năm, Tháng, Ngày
– Giới tính (性別): Nam (男, Male) hoặc Nữ (女, Female)
– Quốc tịch (国籍・地域): ベトナム Viet Nam
– Khu vực sinh sống (住居地(都道府県市区町村)) : Hãy chọn [検索] và hiện lên form tìm địa chỉ của bạn, sau đó nhập địa chỉ của bạn vào.
+ 都道府県: Chọn tỉnh bạn sinh sống (Ví dụ: 1. 宮城県, 2. tiếp tục chọn [検索], 3. Hãy tìm khu bạn sống theo phân trang, 4. Chọn khu bạn sinh sống).
+ 住居地(町名丁目番地号等): Nhập địa chỉ nhà bạn. Lưu ý: Nhập chữ Kanji theo 全角, nếu không sẽ bị báo lỗi.
– Mã số thẻ ngoại kiều (在留カード番号): 12 chữ số (Ví dụ: BC12345678SA)
– 電話番号 và 携帯電話番号: Bạn tùy ý nhập hoặc bỏ qua số điện thoại.
– Ngày hết hợp đồng với công ty (契約が終了した年月日): Theo thứ tự Năm, Tháng, Ngày
– Tên công ty (契約が終了した機関の名称). Lưu ý: Nhập chữ Kanji theo 全角, nếu không sẽ bị báo lỗi.
– Địa chỉ khu vực của công ty (契約が終了した機関の所在地 (都道府県市区町村)): Tiếp tục thao tác giống như khi tìm địa chỉ sinh sống của bạn.
– Địa chỉ cụ thể của công ty (契約が終了した機関の所在地 (町名丁目番地号等)). Lưu ý: Nhập chữ Kanji theo 全角, nếu không sẽ bị báo lỗi.
– Chọn [確認] để hoàn thành đăng ký và xem màn hình xác nhận thông tin, bạn kiểm tra lại xem thông tin nhập đúng hết chưa, đúng thì click để hoàn thành việc đăng ký.
– Nếu khi nhấn [確認] mà không ra màn hình xác nhận thông tin, bạn hãy xem thông báo đỏ ở đâu thì điền thông tin lại ở đó.
Đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được email với nội dung như dưới, đã tiếp nhận thông báo của bạn. Sau khi xác nhận thông tin sẽ gửi mail cho bạn (thường là sau 1 ngày là có kết quả).
Email nhận thông báo đang xác nhận thông tin
3. Cách điền thông tin thông báo chuyển việc sang công ty mới
Nếu bạn đã đi làm công ty mới, cũng tương tự hãy khai báo theo nội dung như dưới đây.
Trở lại màn hình login từ link: https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer
– Đăng nhập theo ID và Password mà bạn đã tạo
– Sau khi login, bạn hãy chọn [新たな契約締結] để tiến hành đăng ký chuyển việc sang công ty mới.
Form thông báo chuyển việc sang công ty mới
Cách nhập thông tin các nhân của bạn tới phần số Điện thoại là tương tự với cách khai báo nghỉ việc phía trên. Chỉ khác phần sau đó là:
– Ngày ký hợp đồng với công ty mới (新たな契約を締結した年月日): Theo thứ tự Năm, Tháng, Ngày
– Tên công ty cũ (機関の名称(新たな契約の締結前)): Lưu ý: Nhập chữ Kanji theo 全角, nếu không sẽ bị báo lỗi.
– Địa chỉ khu vực của công ty cũ (機関の所在地(新たな契約の締結前)(都道府県市区町村)): Thao tác giống như khi tìm địa chỉ sinh sống của bạn.
– Địa chỉ cụ thể của công ty cũ (機関の所在地(新たな契約の締結前)(町名丁目番地号等)). Lưu ý: Nhập chữ Kanji theo 全角, nếu không sẽ bị báo lỗi.
– Tên công ty mới (機関の名称(新たな契約の締結後)): Lưu ý: Nhập chữ Kanji theo 全角, nếu không sẽ bị báo lỗi.
– Địa chỉ khu vực của công ty mới (機関の所在地(新たな契約の締結後) (都道府県市区町村)): Thao tác giống như khi tìm địa chỉ sinh sống của bạn.
– Địa chỉ cụ thể của công ty mới (機関の所在地(新たな契約の締結後) (町名丁目番地号等)). Lưu ý: Nhập chữ Kanji theo 全角, nếu không sẽ bị báo lỗi.
– Công việc tại công ty mới (新たな機関における活動の内容): Công việc mà bạn sẽ đảm nhận trong công ty mới. Ví dụ: システム エンジニア
– Bạn có thể bỏ qua phần (実際の活動場所).
– Chọn [確認] để hoàn thành đăng ký và xem màn hình xác nhận thông tin, bạn kiểm tra lại xem thông tin nhập đúng hết chưa, đúng thì click để hoàn thành việc đăng ký.
Sau khoảng 01 ngày, bạn sẽ nhận được thông báo qua email có nội dung như dưới đây. Rất nhanh chóng và thuận tiện.
Email kết quả thông báo của bạn đã xác nhận thành công
4. Cách kiểm tra tình trạng thông tin của bạn đã đăng ký
Ngoài Email gửi thông báo kết quả về, bạn có thể kiểm tra tình trạng đơn bạn gửi tại trang website của Cục, Chọn [中長期在留者はこちら] và đăng nhập với ID và Mật khẩu của bạn tại link sau: https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer
Sau khi đã đăng nhập, bạn hãy chọn nút [届出状況参照].
Tại màn hình này có hiển thị thông tin ngày giờ bạn gửi đăng ký, tình trạng đăng ký. Nếu trạng thái (登録完了, Registration done) như dưới hình tức là bạn đã đăng ký thành công.
Khi bạn nghỉ việc hay chuyển công ty, hãy thực hiện đăng ký thông báo với Cục xuất nhập cảnh để tránh rắc rối không đáng có nhé.
※ Lưu ý với chức năng quên mật khẩu: Hiện tại tháng 08/2023, ở màn hình quên mật khẩu, trên một số thiết bị điện thoại bị lỗi không nhập thông tin được. Để thực hiện thao tác quên mật khẩu, các bạn cần dùng máy tính Desktop, Laptop là sử dụng bình thường.
Nguồn: harelifeinjapan.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *