Dưới đây là bài dịch mình tổng hợp của một bạn trên facebook, thấy hay nên mình xin phép đăng lên nhằm mục đích lưu lại cho mọi người cùng đọc và học hỏi.

言葉 – Lời nói

心に愛がなければ、どんなに美しい言葉も 相手の胸には響かない。

Nếu trong tim không có tình yêu thì dù lời nói có tốt đẹp đến đâu cũng không thể chạm đến trái tim người khác.

人間は、地球上で唯一、言葉を使ってコミュニケーションをとることのできる生き物です。

Con người là sinh vật duy nhất trên trái đất có thể giao tiếp bằng lời nói.

類人猿(るいじんえん)や鳥類(ちょうるい)の中には、鳴き声でコミュニケーションをとる生き物もいますが、複雑な言葉を巧み(たくみ)に使って、正確に物事を伝達することができる生き物は、地球上で人間のみです。

Mặc dù cũng có một số loài vượn và chim giao tiếp với nhau thông qua âm thanh, nhưng con người là sinh vật duy nhất trên trái đất có thể sử dụng khéo léo ngôn ngữ phức tạp để truyền đạt thông tin một cách chính xác.

言葉というのは、相手にその意味を伝えることができる便利な道具ではありますが、相手の胸に響くかどうかはまた別です。

Lời nói là công cụ tiện lợi có thể truyền đạt ý nghĩa cho đối phương, nhưng có đi được vào lòng họ hay không lại là chuyện khác.

心がこもっておらず、ぞんざいに言葉を発したのでは、たとえ相手にその意味は伝わっても、相手の心が動くとは限りません。

Nếu bạn không đặt tâm vào những gì bạn nói và nói điều đó một cách cẩu thả, thì ngay cả khi người khác hiểu ý của bạn, điều đó cũng chưa chắc sẽ làm rung động trái tim của họ.

相手の心を動かそうと思ったら、心から愛をこめて、相手の気持を考えながら言葉を発することが大切なのです。

Nếu muốn lay động trái tim đối phương, điều quan trọng là bạn phải nói bằng tình cảm từ tận đáy lòng và cân nhắc đến cảm xúc của họ.

言葉とは、正しく使えばとても便利な道具ではありますが、間違った使い方をすれば相手を傷つける恐ろしい武器になってしまいます。心得ておきましょう。

Lời nói là công cụ rất hữu ích khi được sử dụng đúng cách, nhưng khi sử dụng không đúng cách, chúng sẽ trở thành vũ khí đáng sợ có thể làm tổn thương người khác. Xin hãy lưu ý về điều này.

Nguồn: St & dịch: Hin Xu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *