Do một số bất cập của chương trình thực tập sinh như:

  • 技能実習生が実習生として扱われていない: Thực tập sinh không được đối xử như  là  một thực tập sinh.

  • 転職(転籍)ができないことによる問題点: Các vấn đề như không chuyển việc, chuyển công ty khác.

Theo bản dự thảo mới nhất ngày 13/10/2023 liên quan đến việc hủy bỏ chương trình thực tập sinh đã được công bố. Cụ thể như sau :

1.  Bắt đầu bằng cái tên “tu nghiệp sinh”, sau đó được thay đổi sang “thực tập sinh”, và sắp sửa tới đây sẽ được thay thế bằng chương trình “đào tạo kĩ năng” với thời hạn là 3 năm và có thể chuyển công ty (với điều kiện làm trên 1 năm và có trình độ tiếng Nhật nhất định thì mới chuyển được).

2. Sau khi kết thúc 3 năm “đào tạo kĩ năng”, nếu muốn chuyển lên Tokutei Gino thì ngoài chứng chỉ ra thì BẮT BUỘC phải có thêm chứng chỉ tiếng Nhật. Nếu thi trượt thì có thể ở lại Nhật thêm 1 năm để tiếp tục dự thi tiếng Nhật tại Nhật.

3. Một phần chi phí mà người lao động phải trả cho công ty phái cử sẽ do công ty tiếp nhận phải hỗ trợ.

Bản thảo này đã công bố vào tháng 4/2023 và qua quá trình xem xét cũng đã đưa ra báo cáo chính thức cuối cùng vào mùa thu 2023 sẽ được trình lên quốc hội, chờ quốc hội phê chuẩn dự kiến thực hiện vào năm 2024.

Nguồn: https://www.careerlinkfactory.co.jp/blog/technical-intern-abolition/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *